Quai Xách Ly

Quai xách ly là một phần của ly có thể được sử dụng để xách ly. Quai xách ly thường được làm bằng nhựa hoặc giấy và được gắn vào thân ly bằng keo hoặc nhiệt. Quai xách ly giúp người dùng dễ dàng cầm và di chuyển ly, đặc biệt là khi ly chứa đầy nước hoặc đồ uống nóng.

Quai xách ly có thể được tìm thấy trên nhiều loại ly khác nhau, bao gồm ly nhựa, ly giấy, ly thủy tinh và ly sứ. Quai xách ly là một vật dụng nhỏ nhưng hữu ích, giúp người dùng sử dụng ly an toàn và tiện lợi hơn.